Има ли полза от мобилното видеонаблюдение?

Случвало ли Ви се е при възникнало ПТП, Вие или Ваш служител да бъдете обвинени за създалата се ситуация, без да имате вина? Увреждат ли се автомобилите Ви в следствие на безотговорно отношение? Оползотворяват ли Вашите служители работното си време пълноценно? За тези, а и за много други проблеми решението е едно – системи за видеонаблюдение на МПС в реално време.
Накратко ще Ви запознаем какво показва практиката ни до тук в различните сфери на дейност.

Център за Спешна медицинска помощ- гр. София разполага с интегрирана система за видеонаблюдение в тридесет линейки. Всички те са оборудвани за момента с една камера, заснемаща пътя пред автомобила и случващото се на него. Вече са налице случаи, в които записите от камерата послужиха за доказателство и спомогнаха да бъде взето вярното решение при възникнало ПТП. Второто неоспоримо преимущество е осезаемо по-високата толерантност от останалите шофьори, които знаят, че действията им се заснемат. Не на последно място е и сериозната превенция срещу посегателства към екипите по време на работа.

В Община Челопеч оборудвахме автобуси за превоз на пътници и автмобили на Общинската охрана.
В автобусите камерите наблюдават в 4, 5 и 6 посоки. С цел максимално добро покритие те заснемат съответно:

  • Една камера – адекватното поведение на шофьора, както и отношението му спрямо пътниците и останалите водачи;
  • Две камери – пътническия отсек за да бъде запазено, прегледано и овъзмездено всяко едно посегателство спрямо общинската собственост;
  • Една камера – Багажните отделения над седалките с цел превенция срещу кражби и разкриването им;
  • Две камери – Вратите на автобуса , като се наблюдава както човекопотока, така и обстоятелствата при евентуални злополуки.

При автомобилите на Общинската охрана камерите заснемат в 3 посоки, съответно:

  • Пътят пред автомобила – задължително условие в напрегнатото ежедневно шофиране;
  • Купето – пряк поглед върху поведението на персонала и трудовия процес;
  • Товарния отсек – контролират се превозваните товари.

Във фирма „Агромах“ се извършва наблюдение на цистерни за гориво и бетон помпи.
Цистерните за гориво зареждат наличната механизация в участъка, в който работи фирмата. Първата камера пътя пред автомобила е поставена с цел безопасност, но и има допълнителна функция. При преминаването на цистерната през обекта, тя помага на ръководителите на фирмата да проследят пряко и протичането на трудовия процес. Втората камера наблюдава зоната за зареждане от цистерната. В много от фирмите зареждането на гориво става чрез карти, но този способ не дава яснота къде точно е прелято то. С нашата система изводите са категорични, а контролът – напълно сигурен.

При бетон помпите аналогично на останалите автомобили сме разположили камера, която заснема пътя пред автомобила. Втората е директно насочена към зоната на работа на „стрелата“, като по този начин имаме пълна яснота къде и как се изразходва превозваният материал.

За нуждите на фирма „Дерони“ интегрирахме системите в автопарка на търговските представители в градовете Пловдив и София. Благодарение на тях, ръководителите разполагат с надеждни записи на всички ситуации и условията на работа на служителите си. Фирмата отбелязва по-отговорно отношение от тяхна страна и по-пълноценен трудов процес.

Въпреки различните сфери на дейност в горните примери, резултатите са приблизително еднакви и винаги са насочени в позитивна посока. Решението, което предлагаме и успешно интегрираме осигурява сигурност, контрол и намаляване на фирмените разходи.
Ако и Вие сте потърпевши от обичайните и често срещани проблеми, не се колебайте, свържете се с нас и се ангажираме, че заедно ще ги решим успешно.