Интегриране на видеонаблюдение при превоз на автомобили

Интегриране на видеонаблюдение при превоз на автомобили

Както неведнъж сме отбелязвали, внедряването на наблюдение с камери винаги води до ефективност и бърза възвръщаемост на инвестициите. Неминуемото намаляване на фирмените разходи (спестени ресурси и материали, по-пълно оползотворяване на работното време, редуциране на кражбите и злоупотребите и т.н.) е търсен и постигнат резултат за всеки собственик, който е предпочел този надежден начин на контрол. Разбира се, не трябва да забравяме , че видеонаблюдението помага изключително много и за безопасността на служителите. Наличието на камера работи като превенция срещу злонамерени хора, а и спомага за сигурен и точен анализ на случилото се.

Днес ще отбележим не просто поредният ни клиент, но и един чудесен пример за рационализация. Започваме партньорство с „Екометал Инженеринг” ЕООД, като ще интегрираме нашите системи на пет репатриращи автомобила. Извършвана от тях дейност е свързана с транспортирането на негодни за употреба автомобили от собствениците им до базата на „Екометал Инженеринг”. Със сигурност всички от Вас се сещат за основната причина за инсталирането на видеокамери в автомобилите. Разбира се, това е честата „случайна липса” на елементи от превозвания автомобил. Изчезнали „дреболии” като акумулатори, огледала, дръжки на вратите и много други, водят до директни финансови загуби за фирмата. Затова и предложихме адекватно решение, което чрез директно видеонаблюдение и в реално време позволява във всеки един момент да бъде прегледано и установено състоянието на превозваното МПС.

Започваме интеграция на нашите системи в пет от автомобилите за репатриране на „Екометал Инженеринг”. Ще се извършва наблюдение с две камери във всеки автомобил, които ще са разположени така, че изцяло да покриват превозваните за рециклиране МПС. Целият процес – пристигане при клиента, приемане на неговото МПС, натоварване и превоз на същото до базата на „Екометал Инженеринг” ще бъде надлежно записван. Убедени сме, че това решение ще ограничи максимално всички недоброманерени хора, които обичат да присвояват част от чуждата собственост.

Този ефект всъщност е полезен не само за фирмата, но и за крайните и клиенти. Занижаването на непредвидените разходи ще позволи на „Екометал Инженеринг” да предлага по-добри цени на крайния потребители и в същото време да задържи лидерски позиции в своя бранш. Нашите адмирации към собствениците на фирмата, които не спират да се стараят да рационализират извършваната от тях дейност.