Договор

След като сме обсъдили всички детайли и сме убедени, че разполагаме с най-доброто решение за Вас ще Ви предложим Договор, касаещ бъдещата ни дейност.

Той включва:

  • Вида на услугата и пълен опис на използваните компоненти (устройства, камери, кабели, GPS приемник и други);
  • Стойността на сделката и начина на плащане;
  • Срок за доставка на поръчаните артикули;
  • Срок и място за монтаж – обикновено извършваме монтажа в помещения, собственост на фирмата за да се съобразим напълно с Вас и да Ви спестим излишни транспортни разходи;
  • Гаранционни условия и срок;
  • Извънгаранционен сервиз.

Договорът е създаден от опитни юристи, които са се постарали максимално да защитят интересите на нашите клиенти. Държим да отбележим, че предложението ни търпи обосновани корекции. Нека не забравяме, че основната ни цел е да бъдете максимално удовлетворени.

Допълнителни опции

Направете запитване