Доставка

След като двустранно подписаният договор е факт, започва да тече срока за доставка.

Тъй като спецификите на всеки отделен бранш, автомобил или персонална дейност са различни, поръчаното оборудване се произвежда и доставя специално за Вас.

Стараем се максимално да съкратим срока за доставка, като обикновено успяваме да извършим нужното за да получите поръчката си доста по-рано.

Имайте предвид, че още преди подписването на договора, ние сме проверили за предстоящи официални национални празници и други подобни препятствия и предложението ни е абсолютно координирано с възможностите за доставка.

Веднага след пристигането на Вашата собственост, тя ще бъде предадена на упълномощено от Вас лице със съответният приемо-предавателен протокол.

 

Допълнителни опции

Направете запитване