Община Челопеч


    За нуждите на Община "Челопеч" интегрирахме системи за видеонаблюдение в автобуси за превоз на пътници и автомобили, ползвани от общинската охрана. Към момента на линия е видеонаблюдение в три автобуса, наблюдаващи съответно в 4, 5 и 6 посоки . Целта е пълно покритие на важните зони - врати за качване и слизане на пътуващите, пътят пред автобуса, багажни рафтове, контрол на шофьора и пътническия отсек.
      Системите гарантират ясни доказателства в случай на кражба, ПТП или неприятен инцидент, осигурени чрез периметър на наблюдение, покриващ вътрешността на превозното средство. Оборудвахме и два автомобила на общинската охрана, заснемащи в 3 посоки - пътят пред тях, вътрешността на автомобила и пътниците, както и товарният отсек. Целта е пълен контрол на превозваните хора и товари, ясна и точна статистика на разходването на работното време и надлежната работа на служителите.

ЦСМП - София


    През 2016г. започнахме изграждането на система за видеонаблюдение на автомобилите на ЦСМП - София. Към днешна дата в столицата на България се движат тридесет линейки, които са под постоянен видеоконтрол. Заснемат в една посока - пътят пред автомобила. Целта на интеграцията е обширна - превенция срещу агресия към спешните екипи, сигурен анализ при ПТП и определяне на виновната страна, заснемане и пренасочване към КАТ на некоректни шофьори, възпрепятстващи бързото придвижване на линейките и контрол на работата на служителите.
    До момента резултатите са повече от впечатляващи. Налице е по-голяма толерантност от страна на останалите участници в движението, която наистина улеснява бързото достигане на пациентите, нуждаещи се от помощ. Забелязва се и сериозен спад във възникналите пътно транспортни произшествия - намаление на тежките ПТП с 40%!!! за първите шест месеца на експлоатация спрямо същият период за предишната година. Не на последно място е и по-добрата защита на спешните екипи. След отчетеният позитивен резултат, ЦСМП работи в посока разрастване на проекта и оборудването на автомобилите и на ЦСМП - София област.

Куриерска фирма InTime - транспортни услуги на територията на България и Европа


    Всички куриерски фирми се сблъскват с аналогични проблеми, а именно качество на услугата и безопасност на превозвания товар. В желанието си за покритие на тези важни критерии, "Ин Тайм"ООД се довери на нашите услуги и вече разполага със сериозен автопарк, контролиран от мобилно видеонаблюдение.
     За целта на дейността, монтирахме устройства за видеонаблюдение в 9 постоянно работещи товарни автомобила, обслужващи натоварени куриерски маршрути. Във всеки един камион разположихме по две камери така, че да покриват напълно товарния отсек. По този начин осигурихме перманентен контрол на товаро-разтоварната дейност, както и яснота за състоянието на товара по време на пътуване. Монтирахме и GPSприемници, които контролират както местоположението на товарните автомобили, така и скоростта им.

КРС - Комисия за Регулиране на Съобщенията


    Комисията за регулиране на съобщенията е специализиран независим регулаторен орган, който осъществява секторната политика в областта на електронните съобщения и пощенските услуги. Във връзка с дейността им се налагат ежедневни пътувания и контролна дейност на цялата територия на България.
     Във връзка с това, монтирахме системи за видеонаблюдение в 5 леки автомобила, чрез които не само да бъде контролиран трудовия процес, но и да се гарантира безопасността и невиността на служителите по време на изпълнение на задачите им или при възникнала аварийна ситуация (ПТП). Всеки един автомобил разполага с две камери, които покриват напълно пътническия отсек. Всяка посока на наблюдение се осигурява и с инфрачервени диоди така, че да бъде гарантиран мониторинга по всяко време на денонощието. Допълнителният GPS приемник контролира не само маршрута на превозното средство, но и спазването на разрешената скорост по Републиканска пътна мрежа.

Агромах


    "Агромах" са едни от най-големите фирми в България, работещи в сферата на пътната инфраструктура и тежката механизация. За нуждите на фирмата успешно интегрирахме мобилно видео наблюдение в единадесет машини. Към момента покриваме 2 посоки при осем цистерни за гориво. Наблюдаваме пътя пред автомобилите с цел безопасност и категорични доказателства при възникнали инциденти и зоната за зареждане от цистерната. Камерите, наблюдаващи външната част са влаго и прахо защитени и снабдени с инфрачервени диоди за нощно виждане за да осигурят надежден запис при всякакви условия.
    Оборудвахме и три тежки автомобила, познати като "бетон помпи". При тях предложихме контрол отново в 2 посоки - пред автомобила и към "стрелата" на бетон помпата. Освен ефикасна и надеждна информация за изминатият път и случилото се на него, осигуряваме и точен поглед към посоката на работа на машината и неоспорима визия на процеса на разходване на строителни материали.

Дерони


    "Дерони" е позната на всички потребители в България като един от големите производители и търговци в хранително вкусовата промишленост. В началото на 2017г. изградихме системи за видеонаблюдение на автопарка на фирмата в два големи областни града - София и Пловдив.
    Интегрирахме нашите продукти в шестнадесет автомобила (по осем във всеки един он двата града). Използваме по 1 камера за постоянно видеонаблюдение, насочена към пътя пред автомобила. Това ни осигурява едновременно директен контрол върху работата на търговските представители на фирмата и пълен архив на изминатият от тях път и създалите се ситуации. Ръководителите на "Дерони" отчитат и повишаване на дисциплината на служителите и по-ефикасна работа по време на трудовия процес. Анализът на поведението на шофьорите е допълнителен бонус за подобряване както условията на труд, така и на поведението на самите тях.

"Витоша Експрес" - автобусни превози


    "“Витоша – Експрес” ООД основен предмет на дейност – превоз на пътници в страната и чужбина. Фирмата е една от първите частни организации , занимаващи се с автобусен транспорт в страната. Фирмата има собствен автобусен парк, състоящ се от над 30 автобуса, предимно марка “БОВА”, както и последен модел автобуси “МЕРЦЕДЕС” и "VDL".
    В началото на 2018г. "Витоша експрес" закупи девет нови автобуса от марката "VDL". Започна оборудването им със системи за видео наблюдение в 3 посоки - пътя пред превозното средство и отсека за превоз на пътници. Основните цели са три - безопасност на служителите и пряк поглед върху извършваната от тях дейност, сигурност на пътниците и техният багаж, както и пълен анализн на случващото се по време на пътуване. Предстои разширяване на интеграцията и в други автомобили на фирмата.

"Екометал Инженеринг" ЕООД - търговия с отпадъци от черни и цветни метали.


    "Екометал Инженеринг” ЕООД е създадена през 2002 г. с основна дейност – търговия с отпадъци от черни и цветни метали. Оттогава компанията непрекъснато развива и разширява екологичните си дейности. Екометал Инженеринг ЕООД е единствената фирма в Европа, където на едно място са събрани толкова рециклиращи съоръжения. На практика, след пускане в експлоатация на всички започнати проекти и на вече работещите инсталации, ще се постигне ефектът на нулево замърсяване на околната среда.
    В началото на 2018г. започнахме оборудването на превозните им средства за превоз на автомобили (тип "Пътна помощ") със системи за видеонаблюдение в 2 посоки. Камери с инфрачервени диоди за нощно виждане наблюдават непрекъснато товарната платформа на автомобила. Целта е да е видимо състоянието на превозваните МПС във всеки един момент, като този процес със сигурност редуцира фирмените загуби.

"Алара 2000" - превоз на битови отпадъци


    „Алара 2000 “ ООД е българо-немско-чешка компания специализирана в дейности по събиране и транспортиране на отпадъци на територията на гр. София. Оперират със специализирани сметосъбиращи автомобили с различен обем на надстройката, начина на повдигане и габарита.
    За нуждите на фирмата, монтирахме система за видеонаблюдение на товарен автомобил, превозващ разделно събрани отпадъци. Благодарение на камерите в кабината на водача и в задната част, процесът на събиране, извозване и изхвърляне на сметта е строго контролиран. По този начин се гарантира реалното разделно събиране на отпадъците и натоварване на различен от определения товар е немислим. Камерата, контролираща трудовата дейност е с инфрачервени диоди, като това осигурява буквално денонощна видимост при всякакви условия.

Бойлери "Светлю Шишков"


    "СВЕТЛЮ ШИШКОВ" е българска компания създадена през 1989г. с дългогодишен опит в сферата на производство и търговията на бойлери и промишлени съдове от неръждаема стомана. Дружеството е ориентирано към производството и търговията на електродомакински уреди,както на промишлени съдове от неръждаема стомана.
    В началото на 2017г. оборудвахме транспортен автомобил на фирмата със система за видео наблюдение в 2 посоки - пред и в автомобила. Основните цели са три - безопасност на служителите и пряк поглед върху извършваната от тях дейност, контрол върху експлоатацията на фирмената собственост и яснота за случващото се по време на пътуване. Предстои разширяване на интеграцията и в други автомобили на фирмата.

"Ес Ка Ел сервиз" ЕООД


    "Ес Ка Ел Сервиз" е използва системите за мобилно видеонаблюдение за самоохрана на автопарка на фирмата.
    През септември 2017г. оборудвахме техен транспортен автомобил със система за видео наблюдение в 4 посоки за пълно покритие на имуществото на фирмата. По този начин, интегрираната скъпа техника в автомобила е под постоянно наблюдение и контрол, а в случай на кражба издирването на извършителите ще бъде изключително лесно, поради съхраненият на сървърите ни видеоматериал, доказващ деянието им.