Община Челопеч


    За нуждите на Община "Челопеч" интегрирахме системи за видеонаблюдение в автобуси за превоз на пътници и автомобили, ползвани от общинската охрана. Към момента на линия е видеонаблюдение в три автобуса, наблюдаващи съответно в 4, 5 и 6 посоки . Целта е пълно покритие на важните зони - врати за качване и слизане на пътуващите, пътят пред автобуса, багажни рафтове, контрол на шофьора и пътническия отсек.
      Системите гарантират ясни доказателства в случай на кражба, ПТП или неприятен инцидент, осигурени чрез периметър на наблюдение, покриващ вътрешността на превозното средство. Оборудвахме и два автомобила на общинската охрана, заснемащи в 3 посоки - пътят пред тях, вътрешността на автомобила и пътниците, както и товарният отсек. Целта е пълен контрол на превозваните хора и товари, ясна и точна статистика на разходването на работното време и надлежната работа на служителите.

ЦСМП - София


    През 2016г. започнахме изграждането на система за видеонаблюдение на автомобилите на ЦСМП - София. Към днешна дата в столицата на България се движат тридесет линейки, които са под постоянен видеоконтрол. Заснемат в една посока - пътят пред автомобила. Целта на интеграцията е обширна - превенция срещу агресия към спешните екипи, сигурен анализ при ПТП и определяне на виновната страна, заснемане и пренасочване към КАТ на некоректни шофьори, възпрепятстващи бързото придвижване на линейките и контрол на работата на служителите.
    До момента резултатите са повече от впечатляващи. Налице е по-голяма толерантност от страна на останалите участници в движението, която наистина улеснява бързото достигане на пациентите, нуждаещи се от помощ. Забелязва се и сериозен спад във възникналите пътно транспортни произшествия - намаление на тежките ПТП с 40%!!! за първите шест месеца на експлоатация спрямо същият период за предишната година. Не на последно място е и по-добрата защита на спешните екипи. След отчетеният позитивен резултат, ЦСМП работи в посока разрастване на проекта и оборудването на автомобилите и на ЦСМП - София област.

Агромах


    "Агромах" са едни от най-големите фирми в България, работещи в сферата на пътната инфраструктура и тежката механизация. За нуждите на фирмата успешно интегрирахме мобилно видео наблюдение в единадесет машини. Към момента покриваме 2 посоки при осем цистерни за гориво. Наблюдаваме пътя пред автомобилите с цел безопасност и категорични доказателства при възникнали инциденти и зоната за зареждане от цистерната. Камерите, наблюдаващи външната част са влаго и прахо защитени и снабдени с инфрачервени диоди за нощно виждане за да осигурят надежден запис при всякакви условия.
    Оборудвахме и три тежки автомобила, познати като "бетон помпи". При тях предложихме контрол отново в 2 посоки - пред автомобила и към "стрелата" на бетон помпата. Освен ефикасна и надеждна информация за изминатият път и случилото се на него, осигуряваме и точен поглед към посоката на работа на машината и неоспорима визия на процеса на разходване на строителни материали.

Дерони


    "Дерони" е позната на всички потребители в България като един от големите производители и търговци в хранително вкусовата промишленост. В началото на 2017г. изградихме системи за видеонаблюдение на автопарка на фирмата в два големи областни града - София и Пловдив.
    Интегрирахме нашите продукти в шестнадесет автомобила (по осем във всеки един он двата града). Използваме по 1 камера за постоянно видеонаблюдение, насочена към пътя пред автомобила. Това ни осигурява едновременно директен контрол върху работата на търговските представители на фирмата и пълен архив на изминатият от тях път и създалите се ситуации. Ръководителите на "Дерони" отчитат и повишаване на дисциплината на служителите и по-ефикасна работа по време на трудовия процес. Анализът на поведението на шофьорите е допълнителен бонус за подобряване както условията на труд, така и на поведението на самите тях.

"Витоша Експрес" - автобусни превози


    "“Витоша – Експрес” ООД основен предмет на дейност – превоз на пътници в страната и чужбина. Фирмата е една от първите частни организации , занимаващи се с автобусен транспорт в страната. Фирмата има собствен автобусен парк, състоящ се от над 30 автобуса, предимно марка “БОВА”, както и последен модел автобуси “МЕРЦЕДЕС” и "VDL".
    В началото на 2018г. "Витоша експрес" закупи девет нови автобуса от марката "VDL". Започна оборудването им със системи за видео наблюдение в 3 посоки - пътя пред превозното средство и отсека за превоз на пътници. Основните цели са три - безопасност на служителите и пряк поглед върху извършваната от тях дейност, сигурност на пътниците и техният багаж, както и пълен анализн на случващото се по време на пътуване. Предстои разширяване на интеграцията и в други автомобили на фирмата.

"Екометал Инженеринг" ЕООД - търговия с отпадъци от черни и цветни метали.


    "Екометал Инженеринг” ЕООД е създадена през 2002 г. с основна дейност – търговия с отпадъци от черни и цветни метали. Оттогава компанията непрекъснато развива и разширява екологичните си дейности. Екометал Инженеринг ЕООД е единствената фирма в Европа, къдет она едно място са събрани толкова рециклиращи съоръжения. На практика, след пускане в експлоатация на всички започнати проекти и на вече работещите инсталации, ще се постигне ефектът на нулево замърсяване на околната среда.
    В началото на 2018г. започнахме оборудването на превозните им средства за превоз на автомобили (тип "Пътна помощ") със системи за видеонаблюдение в 2 посоки. Камери с инфрачервени диоди за нощно виждане наблюдават непрекъснато товарната платформа на автомобила. Целта е да е видимо състоянието на превозваните МПС във всеки един момент, като този процес със сигурност редуцира фирмените загуби.

Бойлери "Светлю Шишков"


    "СВЕТЛЮ ШИШКОВ" е българска компания създадена през 1989г. с дългогодишен опит в сферата на производство и търговията на бойлери и промишлени съдове от неръждаема стомана. Дружеството е ориентирано към производството и търговията на електродомакински уреди,както на промишлени съдове от неръждаема стомана.
    В началото на 2017г. оборудвахме транспортен автомобил на фирмата със система за видео наблюдение в 2 посоки - пред и в автомобила. Основните цели са три - безопасност на служителите и пряк поглед върху извършваната от тях дейност, контрол върху експлоатацията на фирмената собственост и яснота за случващото се по време на пътуване. Предстои разширяване на интеграцията и в други автомобили на фирмата.

"Ес Ка Ел сервиз" ЕООД


    "Ес Ка Ел Сервиз" е използва системите за мобилно видеонаблюдение за самоохрана на автопарка на фирмата.
    През септември 2017г. оборудвахме техен транспортен автомобил със система за видео наблюдение в 4 посоки за пълно покритие на имуществото на фирмата. По този начин, интегрираната скъпа техника в автомобила е под постоянно наблюдение и контрол, а в случай на кражба издирването на извършителите ще бъде изключително лесно, поради съхраненият на сървърите ни видеоматериал, доказващ деянието им.