Минна промишленост

Минната промишленост се развива и просперира на първо място заради сериозната механизация и техника, която се използва. Без нея процесът би бил твърде труден и скъп. Затова при този тип дейност се среща вероятно най-голямото многообразие от превозни средства, спрямо автопарковете на други браншове. Това от своя страна неизменно води до поредица от проблеми, свързани с експлоатацията.

По време на добива на полезни изкопаеми и други суровини, контролът върху трудовия процес не е въпрос само на финансова изгода, а и на безопасност. От друга страна не говорим просто за преразход на средства или кражби на гориво-смазочни материали, а за превоз на ценни инертни материали. Разбира се, според спецификата на дейността на служителите, причините са различни, но крайният резултат винаги е позитивен.

При земекопната техника например е важно да се следи правилното и коректно спазване на работното време. Навременният сигнал за опасност или забелязването на човешка небрежност често спасява животи.

Транспортирането на добитите суровини е процес, който без навременен контрол не може да бъде надлежно проверен. Когато става въпрос за специални материали, свързани с нормиран или ограничен от закона добив, проблемите се увеличават. Навременното решение е именно мобилното видео наблюдение, което не пропуска и миг от работата на служителите.

Следва процесът на превозване до съответните складове или фабрики за преработка. Излишно е да се повтаряме, но и тук често се случва “нещо да изчезне по пътя”.

Ако към всичко това добавим и обичайните неприятности, с които се сблъскват всички собственици на фирмени автопаркове като преразход и кражба на гориво, липса на гориво-смазочни материали, лоша експлоатация, бърза амортизация и т.н. всъщност се оказва, че първоначалната инвестиция за интегриране на завършени системи се изплаща в крайно кратък период, а след това ежемесечно фирмата отбелязва сериозно занижени разходи.

Голяма част от проблемите ви гарантирано ще намалеят или практически ще изчезнат след внедряване на мобилно видео наблюдение. За разлика от масово използваните системи за GPS – проследяване, нашите решения не просто регистрират кражба или неприятен инцидент, но и осигуряват преки и безспорни доказателства за причинителите и виновниците. С пълните възможности на предлаганите от нас продукти можете да се запознаете ТУК.

Ако желаете да направите запитване за персонална оферта, моля попълнете формата по-долу: