Монтаж

Монтажът е най-важната част от интеграцията на системите за видео наблюдение.

Още при предварителните разговори и извършените консултации ние намираме най-доброто и практично решение.

Интегрираме на устройствата като:

  • Избираме максимално неуязвима позиция на главните компоненти;
  • Съобразяваме се със спецификата на извършваната дейност и транспортното средство;
  • Извършване нужните монтажни дейности без да увреждаме Вашето имущество или да променяме структурата на автомобила;
  • Поддържаме дискусия с Вас за да насочим камерите така, че да отговорят напълно на Вашите изисквания;
  • Проверяваме работата на системата заедно за да се уверим, че работи по начина, по който сте очаквали.

Клиентите ни, които не са присъствали при извършването на монтажа твърдят, че ако не са знаели за него, то по няма как да разберат, че сме имплементирали нещо толкова сериозно без да си личи на външен вид. Качествено свършената работа е нещо, което се е превърнало в символ на нашата фирма.

Допълнителни опции

Направете запитване