септември 20, 2018

Мобилно устройство за видеонаблюдение – що е то?

На 14 септември 2018г. на второ четене бяха приети промени в Закона за пътищата, като с това измениха и законът за автомобилните превози. Освен интегрирането на обезопасителни колани, депутатите задължиха превозвачите в срок от 18 месеца да оборудват автопарка си с мобилни устройства за видеонаблюдение. Вероятно за повечето от тях […]
март 6, 2018

Интегриране на видеонаблюдение при превоз на автомобили

Както неведнъж сме отбелязвали, внедряването на наблюдение с камери винаги води до ефективност и бърза възвръщаемост на инвестициите. Неминуемото намаляване на фирмените разходи (спестени ресурси и материали, по-пълно оползотворяване на работното време, редуциране на кражбите и злоупотребите и т.н.) е търсен и постигнат резултат за всеки собственик, който е предпочел […]
януари 31, 2018

“Витоша Експрес” започна оборудването със системи за мобилно видеонаблюдение в автобусите си

Вероятно вече сте чули или прочели за предстоящото въвеждане на видео наблюдение в средствата за превоз на пътници. За наша радост собствениците на автобусни фирми проявяват предвидливост и се стараят да осигурят по-безопасен транспорт на своите клиенти. Причините това да се случва, без да е задължително наложено условие от държавата […]
ноември 24, 2017

Видеорегистратори (камери) в автобусите? Това ли е реалното решение на проблема?

Напоследък доста се говори за подкрепената от правителството инициатива, която предлага във всички автобуси да бъдат монтирани видеорегистратори. До момента обаче, като че ли липсва ясна и детайлна обосновка за реалният резултат от бъдещото нововъведение. Сигурни сме, че без обособена категорична рамка на изискванията към превозвачите, постигнатият ефект ще бъде […]