Оферта

След направеното проучване на Вашите нужди ще Ви предложим персонална оферта.

Тя ще бъде съобразена изцяло със спецификите на дейността Ви, ще отговаря на първоначалните Ви задания и не на последно място ще изисква минимум финансови средства за максимален ефект.

Ще опишем подробно:

  • Вида на използваните устройства;
  • Типа камери и техните спецификации;
  • Броя и стойността на нужните допълнителни компоненти (кабели, GPS-приемници и други);
  • Начина на работа, посоките и покритието.

След като се запознаете с нея, на кратка работна среща ще обсъдим подробностите и при нужда ще променим структурата на системата според Вашите изисквания.

Допълнителни опции

Направете запитване