Селско стопанство

Този отрасъл се отличава с използването на многообразна техника, без която добивът на продукцията би бил твърде енергоемък и скъп.

Прякото наблюдение върху трудовият процес е изключително важно и не трябва да търпи компромиси. Уязвимите места не са малко и буквално съществуват по всяко време.

Те се появяват още в момента на засяване на бъдещата продукция, като най-често се забелязват като преразход на горива и семена. Не са малко случаите, в които “примерният служител” успява да отдели нещо и за себе си.

Грижата за посевите отново се осланя на пътна техника, специализирани торове и материали. Ако собственикът на фирмата допусне нехайството и немарливостта да вземат връх, то голяма част от инвестицията му бива изгубена.

Събирането на реколтата е също дълъг и важен елемент за този отрасъл. Ясно е за всеки, че точно тук се открива най-голямата възможност за присвояване на част от продукцията.

Разбира се това касае и следващият етап – превозването на придобитата стока. Разпиляването и (умишлено или неволно) е сериозно затруднение, което е трудно доказуемо без наличието на техника за видео наблюдение и контрол.

Обективно погледнато се оказва, че предприемачите в този бранш търпят загуби от началото на процеса до самият му край.

Голяма част от тези проблеми ви гарантирано ще намалеят или практически ще изчезнат след внедряване на мобилно видео наблюдение. За разлика от масово използваните системи за GPS – проследяване, нашите решения не просто регистрират кражба или неприятен инцидент, но и осигуряват преки и безспорни доказателства за причинителите и виновниците. С пълните възможности на предлаганите от нас продукти можете да се запознаете ТУК.

Ако желаете да направите запитване за персонална оферта, моля попълнете формата по-долу: