Възможности

Видеозапис с

Full HD,1920x1080


на случващото се в и около автомобила (от 8 до над 80 часа)

Наблюдение на ППС

в реално време


на шофьора, товарният отсек и случващото се в и около автомобила.

Автоматично

съхранение и архив


на записите с намалена резолюция на сървър за дълъг период от време.

Възможност за

дистанционен запис


в реално време. Запазване на моментна снимка или видео.

Достъп по всяко време от

смартфон или компютър


чрез специални, кирилизирани приложения за iOS и Android.

Ясни и категорични

доказателства при ПТП


злоупотреба или кражба. Без манипулации и оправдания!

Наличие на влаго и прахо

защитени камери


за заснемане при наистина екстремни условия, дори и на тъмно.

Опция за аларма при

превишена скорост


дълъг престой, напускане или влизане в периметър, загуба на връзка и други.

Точно и незабавно

определяне на локация


на МПС чрез GPS. Определяне на периметър на работа.

Проследяване на

маршрут по час и дата


Пълна история с възможност за своевременна проверка.

Компактен размер

надежден монтаж


както и осигурена защита срещу неоторизиран достъп.

Оптимален месечен

абонаментен план


осигуряващ достъп до сървър. Постоянна грижа за архива на фирмата.

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ


+359 888 216 942